Savez slepih Vojvodine

    Osnovni ciljevi Saveza su zaštita i unapređenje socijalno – ekonomskog položaja i socijalne sigurnosti slepih, kao i stvaranje uslova za radno angažovanje, humanije uslove života i ravnopravnog učešća slepih u društvenoj zajednici. Savez se bavi ostvarivanjem zajedničkih potreba svojih članova u oblasti socijalne zaštite kulture, informisanja i sporta.

    Kao demokratska organizacija, Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsednik, izabrani su na demokratskim principima. Savez slepih Vojvodine je i član Saveza slepih Srbije, a preko njega i član međunarodnih asocijacija slepih.
 
    Posebno smo ponosni na biblioteku Mr Omer Marinkov, izdavačku delatnost na polju zvučnih knjiga i časopisa, kao i izuzetne rezultate naših članova na polju sporta i muzičkog stvaralaštva. 
 
    Prema iskazanim individualnim potrebama dece i omladine u procesu školovanja, pripremamo udžbeničku literaturu i aktuelna dela iz književnosti primerena njihovom uzrastu. 
 
    Sedište Saveza, koje je, za vreme svog postojanja od preko 65 godina, bilo druga kuća svojim članovima, se nalazi u ulici Svetozara Miletića broj 28 u Novom Sadu.